Veřejná prohlášení

PROHLÁŠENÍ ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ A AKADEMICKÝCH PRACOVIŠŤ K ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY PLAVEBNÍHO KORIDORU DUNAJ-ODRA-LABE

Tisková zpráva ČLS a ČSPEtext Prohlášení. Zveřejněno: 7.10.2020

ČLS a ČSPE iniciovaly text Prohlášení varující před nevratným poškozením krajiny a megalomanským rozhazováním prostředků v projektu DOL. Mezi signatáři jsou 2 rektoři, 12 děkanů (včetně děkanů všech Přírodovědeckých fakult), 9 ředitelů ústavů Akademie věd, a desítky dalších vedoucích akademiků a odborníků napříč institucemi, společnostmi a odbornostmi. Vyjadřují zásadní znepokojení nad usnesením vlády České republiky o zahájení přípravy realizace koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL). Podle nich jde zcela zbytečný a neúměrně drahý projekt, který významně a nevratně poškodí říční ekosystémy, vodní režim krajiny a životní prostředí.

STATEMENT OF WORLD AQUATIC SCIENTIFIC SOCIETIES ON THE NEET TO TAKE URGENT ACTION AGAINST HUMAN-CAUSED CLIMATE CHANGE, BASED ON SCIENTIFIC EVIDENCE

Text Prohlášení. Zveřejněno: 19.9.2020

ČLS  se individuálně a také jako člen EFFS připojila k prohlášení světových společností zabývajících se vodními ekosystémy. Prohlášení shrnuje (a cituje publikované studie) doložení změny jak mořských tak vnitrozemských vodních sytémů a vyzývá urychlenému jednání.

"It is time to acknowledge the urgent need to act to address climate change. Delaying action to control greenhouse gas emissions is not an option if humankind wishes to conserve the aquatic resources and environmental safety of the world."

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ K PROBLEMATICE OCHRANY JIHOMORAVSKÝCH LUHŮ

Prohlášení, tisková zpráva zveřejněná 2.6. 2020 a průvodní dopis Vládě ČR a dotčeným Výborům PS ČR.

Lužní lesy podél dolních toků řek Moravy a Dyje, přezdívané Moravská Amazonie, jsou přírodně nejbohatší lesy u nás. Vlastní je stát. Přesto dodnes nebyl schopen zajistit jim potřebnou ochranu a spravuje je především jako zdroj dřeva. Unikátní příroda Moravské Amazonie proto rychle mizí. Je třeba okamžitě zastavit devastaci tohoto cenného území a zajistit mu konečně řádnou péči a ochranu. Tak lze shrnout výzvu, kterou Andreji Babišovi zaslaly odborné společnosti, které sdružují více než 6 000 odborníků a zájemců o nejrůznější složky naší přírody.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ČLS A ČVTVHS

Dne 28. března 2019 uspořádaly na Novotného lávce v Praze společně Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Česká limnologická společnost diskuzní fórum, jehož tématem bylo „Hospodaření s vodou v krajině“. Hlavním cílem této akce, které se zúčastnilo 44 odborníků z obou společností, bylo vzájemně diskutovat o problematice vodního režimu krajiny, hospodaření se zdroji vody v povodí a hledání vhodných opatření k omezení následků hydrologických extrémů. Výsledkem je společné prohlášení, které si můžete (společně s prezentovanými příspěvky) přečíst a stáhnout v Aktualitách.

OTEVŘENÝ DOPIS ČLS k hospodaření s vodou v naší krajině  (PDF ke stažení)

Na schůzi valného shromáždění jsme všemi hlasy přijali výzvu směrovanou na politiky i veřejnost. V nejbližších dnech se budeme snažit, aby text zaujal co nejvíce lidí, tak nám držte palce! Nápady, jak s textem co nejlépe uspět, vítány.

Česká limnologická společnost, z.s., červen 2018