Česká limnologická společnost

Česká limnologická společnost sdružuje vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky a studenty v oboru teoretické a aplikované limnologie.

O nás

Česká limnologická společnost sdružuje vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky a studenty v oboru teoretické a aplikované limnologie. Limnologie je vědní obor, který se zabývá výzkumem kontinentálních vod ve všech jejích aspektech - fyzikálním, chemickém a biologickém, jak v povrchových vodách (jezera, údolní nádrže, rybníky, tekoucí vody a mokřady), tak i podzemních vodách. Členy Společnosti jsou specialisté na hydrologii, hydrochemii, hydrobiologii, taxonomii a ekologii vodních organismů, mikrobiologii, technologii úpravy pitné vody a čištění odpadních vod, jakost vody z hlediska jejího užití. Česká limnologická společnost je členem Rady vědeckých společností ČR a European Federation for Freshwater Sciences (EFFS).

Přihláška ke členství

Staňte se členy Limnospolu.

Česká limnologická společnost, z.s.

Viničná 1594/7
Praha 2 - Nové Město
128 44

IČO00444596
Datová schránkaj5fmiqb