Výbor a Valné shromáždění

Zápis VSZpráva o činnostiZpráva o hospodařeníZpráva revizní komiseUsnesení VS

15.9.2021 per rollam

Jednaci řád, Program VSZměny stanov,
Zdůvodnění změn stanov, Návrh usnesení VS

2018 - 20202018 - 20202018 - 202015.9.2021

26.6.2018 v Kořenově (výsledky voleb)

2015 - 20172015 - 20172015 - 2017 26.6.2018

30.6.2015 v Mikulov (výsledky voleb)

2012 - 20142012 - 20142012 - 201430.6.2015