Složení současných orgánů

Složení výboru a revizní komise ČLS

Výbor ČLS

Složení výboru na funkční období 2021–2024.

Předseda

Doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D.

Hydrobiologický ústav, BC AV ČR, v.v.i., České Budějovice

[email protected]

Tajemník

RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.

Ústav pro životní prostředí PřF UK, Praha

[email protected]

Hospodář

RNDr. Michal Šorf, Ph.D.

Katedra biologie ekosystémů PřF JU, České Budějovice a Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

[email protected]

Členové výboru

RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.

Katedra ekologie PřF UK, Praha

redaktorka Limnologických novin a správce webu

[email protected]

Mgr. Jan Špaček, Ph.D.

Povodí Labe, s.p., Hradec Králové

vedení matriky 

Ing. Pavel Jurajda, Dr.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno

Mgr. Pavel Rosendorf

VÚV TGM, v.v.i., Praha

Revizní komise ČLS

Složení revizní komise na funkční období 2021–2024.

Předseda

RNDr. Martin Černý, Ph.D.

Katedra ekologie PřF UK, Praha

Členové revizní komise

Doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

Laboratoř aplikované ekologie ZF JU České Budějovice, ENKI o.p.s.

Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

ÚTVP, VŠCHT, Praha

RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D.

ÚPBB BC AV ČR, v.v.i., České Budějovice

Emil Janeček

Povodí Ohře, s.p., Teplice

Správa sociálních sítí

Mgr. Lucie Kotyzová

PřF UHK, Hradec Králové

[email protected]