Matrika a příspěvky

Členské příspěvky

Rozhodnutím Valného shromáždění na konferenci v Jasné byly příspěvky pro řádné členy stanoveny ve výši 300,- Kč/rok, pro studenty a seniory zůstalo nezměněných 100,- Kč/rok. Čestní členové jsou od členských příspěvků osvobozeni.

Řádný člen

každý člen, který nesplňuje podmínky u jiné kategorie

300,- Kč ročně

Student

všichni studující členové do 26 let včetně

100,- Kč ročně

Senior

všichni členové po završení 65. roku života

100,- Kč ročně

Čestný člen

zvláště zasloužilí kolegové o kterých rozhodlo Valné shromáždění

Platební údaje

Číslo účtu: 280754359/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
IBAN:  CZ08 0800 0000 0002 8075 4359BIC
(SWIFT):  GIBACZPX

Variabilní symbol: váš trojmístný kód

Limnologické noviny

Členský příspěvek zahrnuje předplatné Limnonovin. Členský zpravodaj České limnologické společnosti vychází čtyřikrát ročně s finanční podporou Akademie věd ČR prostřednictvím Rady vědeckých společností České republiky.

Pro nečleny činí předplatné 100,– Kč/rok.