Limnologické noviny

Limnologické noviny - informační tisk ČLS

Vydavatel

Česká limnologická společnost, z.s.
Viničná 1594/7, Praha 2 - Nové Město, 128 44
tel.: +420 221 951 809
e-mail: [email protected]

Odpovědná redaktorka

Dr. Veronika Sacherová
tel.: +420 221 951 809
e-mail: [email protected]

Redakce a administrace

Přírodovědecká fakulta UK Praha
Viničná 7, 128 44 Praha 2

Načítání archivu