Organizované semináře

Veřejný seminář

Naše řeky – využitelnost z pohledu energetiky a lodní dopravy

Seminář (pozvánka) se konal v pátek 25.11.2011 v Krajinově posluchárně PřFUK v Praze. Cílem semináře bylo podnítit diskusi k tématům kolem využívání řek pro energetiku a dopravu, zejména v budoucnosti – v oborech jako celkový a využitelný potenciál, potřebnost, ekonomika, limity růstu, ochrana řek jako základní součásti životního prostředí, změny vodních ekosystémů atd.

Program semináře:

Úvod
Řeky jako součást krajiny a životního prostředí, jejich ekosystémové funkce. Jak je ovlivňuje
intenzívní využívání pro energetiku a plavbu. RNDr. Josef K. Fuksa, CSc., VÚV TGM, v.v.i., Praha.

Blok 1, Energetika
Význam a vliv přečerpávacích elektráren, zvýšení efektivnosti využití stávajícího hydropotenciálu. Ing. Zdeněk Saturka, ředitel OJ Vodní elektrárny ČEZ, a.s. Vodní elektrárny, Štěchovice.

Blok 2, Doprava
Rozvoj vnitrozemských vodních cest v ČR. Ing. Jan Bukovský, vedoucí oddělení rozvoje Ředitelství vodních cest ČR.
Vodní cesty: význam pro životní prostředí. Mgr. Martin Robeš, Ministerstvo životního prostředí.

 

 

Veřejný seminář 

Klimatická změna – možné dopady na vodní systémy a vodní hospodářství

se konal (pozvánka) v Kongresovém sálu Masarykovy koleje (Thákurova 1, Praha 6), v pondělí 10.12.2007, zahájení v 13.30

Program:

1 - FUKSA Uvod.pdf
2 - PUNCOCHAR-Adaptacni-opatreni-na-vodni-zdroje.pdf
3 - PRETEL_Vyvoj-zmeny-klimatu.pdf
4 - KASPAREK-Modelovani-vlivu-KZ.pdf
5 - PITHART-Nivy.pdf
6 - POKORNY-Jak-navracet-vodu-do-krajiny.pdf
7 - FUKSA-Z-Dopady-projevu-klimaticke-zmeny-na-vodni-ekosystemy-41.pdf
8 - BRABEC_EURO-limpacs.pdf
9 - HARDEKOPF-Climate-warming-and-recovery.pdf