Další konference

Česká limnologická společnost se jako spoluorganizátor nebo odborný garant podílí i na průběhu dalších konferencí.

2021

2020 

2019

2018

2017

2016

2015