Setkání mladých limnologů 2024

SML proběhne v Olomouci ve dnech 11. - 14. 4. 2024

Předběžný harmonogram:

Ve čtvrtek 11.4. večer příjezd a ubytování, v pátek kolem 10:00 zahájení  konference do cca 17:00. V sobotu dopoledne exkurze do Pomoraví na žábronožky, listonohy a komáry, odpoledne další kolo prezentací, v neděli 14.4. dopoledne ukončení a vyhlášení výsledků.

Akce se odehraje v prostorách naší Přírodovědecké fakulty, ubytování pro studenty a hosty zajistíme na kolejích.

V případě zájmu kontaktujte: Martin Rulík ([email protected])