Proběhl další úspěšný Určovací kurz zooplanktonu 2024 (Rotifera a Chaoboridae)

V rámci činnosti zooplanktonní pracovní skupiny při ČLS se letos o víkendu 5. až 7. dubna uskutečnil další ročník pravidelného určovacího kurzu. Setkání proběhlo v hojném počtu 33 účastníků, kteří si užili příval informací týkajících se determinace, výskytu a novinek kolem rozšíření (nejen) vířníků na území naší republiky. Péčí Honzy Špačka jsme mohli proniknout i do larev a kukel koreter (Chaoboridae). Na letošním určovacím kurzu vládla vynikající atmosféra podpořená zřejmě nejteplejším víkendem v historii této akce. Složení účastníků bylo opět pestré, od studentů-začátečníků po odborníky z praxe. Velký dík patří všem přednášejícím, kteří svůj neutuchající entusiasmus předávají dál. Je mou milou povinností poděkovat všem účastníkům za skvělou atmosféru a Dvoru Hamr za pohostinnost.

 

Za organizátory, Michal Šorf

Fotogalerii z kurzu si můžete prohlédnout na odkazu níže:
https://novy.limnospol.cz/fotogalerie/9