Ohlédnutí za Setkáním biologů státních podniků Povodí 2024

Ve dnech 18. až 20 března 2024 proběhlo v prostorách Mezinárodního environmentálního vzdělávacího, poradenského a informačního střediska ochrany vod (MEVPIS FROV JU) ve Vodňanech Setkání pracovníků hydrobiologických laboratoří podniků Povodí. Tuto každoroční akci letos pořádala Vodohospodářská Laboratoř v Českých Budějovicích při Státním podniku Povodí Vltavy. Akce se účastnilo 35 zástupců ze všech státních podniků Povodí, VÚV TGM v.v.i, ČHMÚ a MŽP.

Hlavním bodem programu byla práce hydrobiologa podniku Povodí a její přesah, aplikovatelnost, využitelnost a budoucnost (RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Ing. David Kortan, Ph.D., Mgr. Libuše Barešová, RNDr. Marek Liška, Ph.D.) a dále aktualizace taxalistů v databázích IS ARROW a LABSYSTEM (RNDr. Denisa Němejcová). Mimo jiné tato akce slouží k setkání pracovníků jednotlivých hydrobiologických skupin (zooplankton, fytoplankton, fytobentos, makrozoobentos, makrofyta a ryby), kteří zde si zde mohou vyměňovat zkušenosti a poznatky. Navíc mohou využít zapůjčené mikroskopické techniky od jednoho ze sponzorů k prezentaci a diskusi přímo nad vzorky. Nedílnou součástí těchto setkání jsou také exkurze. Letos jsme navštívili Rybářské muzeum při SRŠ Vodňany, Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví JU FROV VÚRH a NPP Řežabinec.

Akce se zdařila a proběhla také zásluhou několika sponzorů jako byl EVIDENT CORPORATION, Pokorný – Sítě s.r.o. a Česká limnologická společnost. Na další rok byl předán pomyslný „štafetový kolík“ státnímu podniku Povodí Ohře.

 

Za organizátory, Jiří Richta

Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na následujícím odkazu:
https://novy.limnospol.cz/fotogalerie/11